درباره ما

انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه خراسان در سال 82 فعالیت خود را آغاز نمود اما پس از مدتی غیر فعال گردید.پس از رایزنیهای صورت گرفته با آقای دکتر یوسفی مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران در خصوص لزوم راه اندازی مجدد شعبه خراسان رضوی انجمن، با هماهنگی به عمل آمده با آقای دکتر علیدادی مدیریت محترم گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت مشهد،پیگیری های لازم در خصوص آغاز بکار انجمن صورت گرفت.

پاسخ دهید